Keynote Speaker

 

Heimo Losbichler

PRELEGENCI

 

Jacek Dziuba

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych 
 

Dawid Marciniak

Manager Działu Controllingu

Jakub Bejnarowicz

Associate Director, Europe

Artur Buła

CEO

Urszula Wysocka

Country Manager Poland

Iwona Skiba

Wiceprezes Zarządu

RADA PROGRAMOWA

 

dr Stefan Olech

Dyrektor merytoryczny Kongresu 

Dariusz Czarnecki

Z-ca dyrektora merytorycznego,
moderator dyskusji
 


Przemysław Lisek

Moderator dyskusji

Michał Hałas

Moderator dyskusji