PRELEGENCI

 

Wojciech Rosa

Dyrektor Finansowy ds. Konsolidacji i Raportowania

Anna Bajus

Główny Specjalista Wydziału Budżetowania

Jacek Kotarbiński

Ekspert marketingu,
rozwoju innowacji

i zarządzania sprzedażą

 

Robert Mrowiński

Dyrektor Działu Analiz i Controllingu

Dawid Marciniak

Manager Działu Controllingu

Wojciech Tustanowski

Dyrektor Finansowy

Dorota Kabat

Trener, Coach 

Witold Kilijański

Prezes Zarządu 

NewDataLabs

 

Wojciech Naruć

CFO

Matam Commodity AG

 

Adam Kucharski

Ekspert IT w obszarze systemów
do konsolidacji finansowej

Natalia Kucharska

Ekspert i doradca w zastosowaniu
systemów IT do konsolidacji finansowej

 

RADA PROGRAMOWA

 

dr Stefan Olech

Dyrektor merytoryczny Kongresu 

Informacje o kolejnych prelegentach już wkrótce!