Siła Kongresu Controllerów to praktyczna wiedza i inspiracje, które można na nim otrzymać. 
I od Prelegentów, i od innych Uczestników.


Dlatego starannie pracujemy nad programem. Tematy wystąpień będziemy publikować na bieżąco.
Ramy czasowe Kongresu Controllerów 2019 prezentują się następująco:

 

DZIEŃ I - 13 czerwca 2019

9:00 – 15:00

Podczas Kongresu Controllerów wystąpi kilkunastu praktyków controllingu. Zgodnie z założeniem Controlling 360°, dążymy do tego, by zapewnić Państwu różnorodną tematykę wystąpień i warsztatów. Zadbamy również o to, by już od pierwszych chwil obecności na Kongresie, poznawali Państwo innych uczestników konferencji. 

 

Oto opisy kilku z wystąpień, których będzie można wysłuchać w trakcie Kongresu Controllerów 2019: 

 

Controlling marketingowy - yeti czy wyzwanie nowych czasów?

Jacek Kotarbiński
Ekspert marketingu, rozwoju innowacji i zarządzania sprzedażą

 

Jak zorganizować wyprawę morską dla 6000 osób?
– controller w służbie employer brandingu

Robert Mrowiński, Dyrektor Działu Analiz i Controllingu - POLOmarket
Dawid Marciniak, Manager Działu Controllingu - POLOmarket

Omawiając wdrożoną w POLOmarket grywalizację, prelegenci wyjaśnią:
•    jak stawiając niskie cele osiągać wysokie wyniki,
•    jak zGRAć zespoł wielopokoleniowy,
•    jak za pomocą czynników pozapłacowych zatrzymać pracownika w firmie,
•    jak i czy warto wejść w nieswoje buty,
•    jak w przyjemny sposób zmieniać swoje przyzwyczajenia.
 

Personal branding Controllera – jak budować silną markę osobistą

Dorota Kabat, Trener, Coach - GRUPA ODITK

 

Zasoby informacji i wiedzy w Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź

Anna Bajus, Główny Specjalista Wydziału Budżetowania - KGHM Polska Miedź

„Wartość informacji i wiedzy nie wynika z faktu jej posiadania, lecz wykorzystania” – kierując się tą dewizą, Anna Bajus omówi, na przykładzie struktury organizacyjnej zakładów górniczych KGHM Polska Miedź, znaczenie informacji i wiedzy, hierarchię wiedzy oraz cykl zarządzania wiedzą. Nie da się zarządzać informacją i wiedzą bez jej wcześniejszego pomiaru, krytycznej analizy oraz zdefiniowania obecnych i przyszłych wymagań.  
Punktem wyjścia będzie osadzenie modelu funkcjonowania kopalń na kapitale intelektualnym, czyli wiedzy użytecznej wg trzech kategorii Thomasa Stewarta:
•    wiedza w umysłach pracowników, np. umiejętności i doświadczenie, 
•    wiedza zapisana w dokumentach, np. w systemach informatycznych,
•    wiedza, która może być chroniona przez patenty, prawa własności.

 

Ograniczanie kreatywnej rachunkowości
- rola i odpowiedzialność biegłych rewidentów

dr Wojciech Naruć, CFO - Matam Commodity AG (Szwajcaria)

Manipulowanie sprawozdaniami finansowymi przedsiębiorstw przy współudziale służb księgowych i controllingowych jest jednym z większych problemów ekonomicznych dzisiejszej gospodarki. Skutki takich działań mogą wpływać zarówno na sytuację finansową inwestora (zmiana wartości rynkowej akcji spółki, wielkość wypłaty dywidendy), jak i na wielkość odprowadzanego podatku dochodowego.

Wystąpienie dostarczy odpowiedzi na pytania:

  • W jaki sposób służby księgowe i controllingowe mogą wpływać na decyzje inwestorów?

  • Czy controllerzy finansowi mogą wpływać na manipulowanie sprawozdaniami finansowymi?

  • Jak bardzo asymetria informacji wpływa na rynek papierów wartościowych?

  • Czy wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski z kryzysu spółki giełdowej GetBack SA?

  • Jaka jest częstotliwość badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów w największych spółkach giełdowych?

  • Jaki jest wpływ biegłych rewidentów na kreatywną rachunkowość?

 

Wycena projektów długoterminowych - co mówi ustawa, a co na to praktyka?

Wojciech Tustanowski, Dyrektor Finansowy - Aluship Technology

•  Różne aspekty przygotowania danych finansowych dla: banku,  audytora, udziałowca, zarządu,  grup zakupowych

•  Odpowiedzialność osób przygotowujących dane a struktura właścielska firmy
•  Dylematy etyczne związane z przygotowaniem danych

 
 

Digitalizacja i automatyzacja procesów księgowych - case study

Wojciech Rosa, Dyrektor Finansowy ds. Konsolidacji i Raportowania - Grupa Polpharma
 

Dobre praktyki konsolidacji zarządczej i statutowej, czyli zamień Excela na Controllera 

Adam Kucharski, Ekspert IT w obszarze systemów do konsolidacji finansowej
Natalia Kucharska, Ekspert i doradca w zastosowaniu systemów IT do konsolidacji finansowej 
Kucharscy - Consulting & Advisory Group
 
Podczas wystąpienia zostanie zaprezentowanych pięć przykładów pożądanych zmian w procesie konsolidacji zarządczej i statutowej.Wykaz obszarów wymagających usprawnień bazuje na wieloletnim doświadczeniu realizacji różnorodnych projektów dla grup kapitałowych, w szczególności wdrażania rozwiązania IBM Cognos Controller. Omówione przypadki uwzględniają dobre praktyki stosowane przez 1.000 światowych grup kapitałowych korzystających z oprogramowania IBM Cognos Controller, które zostały zaimplementowane w tym rozwiązaniu.

15:00 – 17:00

Sesje dyskusyjne to spotkania w kameralnych grupach, podczas których uczestnicy rozmawiają o aktualnych wyzwaniach i kierunkach rozwoju controllingu. O przebieg dyskusji zadba moderator.

 

Celem tych sesji jest wymiana opinii i doświadczeń z innymi uczestnikami Kongresu.

17:30 – 20:00

Kolejna okazja do networkingu! Pierwszy dzień Kongresu zwieńczy cocktail party.
Spotkamy się w Pubie Charlie, który znajduje się na terenie hotelu.

DZIEŃ II - 14 czerwca 2019

9:00-11:00

Drugi dzień rozpoczniemy solidną rozgrzewką, czyli praktycznymi warsztatami.

11:00-15:30

Kolejne wystąpienia, związane z szerokim spektrum widzenia kluczowych procesów w organizacji.

15:30

Wspólne podsumowanie i zamknięcie Kongresu Controllerów 2019.