Program XXVIII Kongresu Controllerów
Na bieżąco będziemy aktualizować informacje o poszczególnych wystąpieniach. 


Ramy czasowe wydarzenia:


WELCOME! - (25.05.2022, środa)

W przeddzień Kongresu, wieczorem o 19:00, zapraszamy na spotkanie powitalne! To świetna okazja na pierwszy networking.
Tu spotkasz pozostałych uczestników i prelegentów - w miłej, luźnej, wieczornej atmosferze nawiążesz pierwsze wartościowe kontakty.

DZIEŃ I – (26.05.2022, czwartek)

10:00 – 13:00


SESJA STRATEGICZNA


Sala GDAŃSK i on-line

Wystąpią m.in.:

  • What makes reports objectively good?
  • Key findings of eight years of eye-tracking research
  • Standardization: benefits and limitations
  • Interactive reporting design for big data


Mity i prawda o doskonałości w raportowaniu i projektowaniu pulpitów nawigacyjnych


  • Co sprawia, że raporty są obiektywnie dobre?
  • Kluczowe wnioski z ośmiu lat badań eye-trackingowych.
  • Standaryzacja: korzyści i ograniczenia.
  • Interaktywny projekt raportowania dla dużych zbiorów danych.

Nasz gość honorowy powie Ci dlaczego właśnie to powinno interesować Controllera przyszłości.

Keynote Speaker: Prof. Dr. Heimo Losbichler

Chairman of the IGC, ICV Chairman of the Board,

dr Stefan Olech

Dyrektor merytoryczny Kongresu Controllerów, GRUPA ODITK

1. Rethinking co?
2. Stare pytania - nowe odpowiedzi - O co chodzi w gospodarce? Czego nie widzi rynek i ty jako strażnik danych?
3. Czy wzrost jest passe? Degrowth?
4. Czy ekonomia objaśnia świat? Orto- versus heterodoksja?                                                        

5. Doświadczenia postcovidowe: Czy w ogóle jesteśmy w stanie coś przewidzieć?
6. Polityki ekonomiczne - co się dzieje?

Prof. dr hab. Piotr Dominiak

Wielokrotnie nagradzany za sukcesy w łączeniu nauki i biznesu

1. Dlaczego ESG ma coraz większe znaczenie dla organizacji.
2. Raportowanie i mierzenie korzyści z ESG - rola finansów.
3. Rola czynników ESG w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa.
4. Mity i Fakty dotyczące ESG.
5. Wyzwanie w skutecznej realizacji strategii opartej na zasadach ESG.

Wojciech Wieroński

Członek Rady CIMA (Global COMA Council Member) FCMA, CGMA, Dyrektor Zarządzający ds. Finansów w Media Markt Saturn Polska

13:00 – 14:00


SESJA PLENARNA


Sala GDAŃSK i on-line

SESJA PLENARNA - EKSPERCKA DYSKUSJA MODEROWANA

Wspólnie z zaproszonymi ekspertami porozmawiamy o:

Controlling 5.0
Controlling Leaders of To(morrow)Day
- ryzyka i korzyści, szanse i wyzwania


Swoim punktem widzenia podzielą się:

Jacek Dziuba - CFO, Dyrektor ekonomiczno-finansowy, Członek Zarządu, Doradca podatkowy, Redaktor w Rzeczpospolitej

Agnieszka Hrynkiewicz – Sudnik - Dyrektor obszaru podatków i finansowania innowacji
w Ayming Polska

Witold Kiljański - Chief Executive Officer (CEO) in NewDataLabs

Krzysztof Lonca - CFO Gedeon Richter Polska

Konrad Marchlewski - CFO Grupa Krotoski

dr Stefan Olech - Dyrektor merytoryczny Kongresu, ojciec controllingu w Polsce

Marek Rulak - Business Development Manager w Cogit

Marian Szary – Prezes Zarządu CONSORG S.A.


ŚCIEŻKA ACzy MOON-SHOT koniecznie mnie dotyczy?


Jaki realny wpływ mają mega trendy na codzienną pracę controllera i finansisty ?

 

15:00 - 17:15
Sala AMSTERDAM i on-line


W drugiej części dnia odbędą się DWIE równoległe ścieżki tematyczne (Ścieżka A i Ścieżka B). Będziesz mógł/mogła swobodnie wybrać wystąpienie, w którym chcesz uczestniczyć. Wybierzesz to w dowolnej ścieżce, które lepiej odpowie na twoje merytoryczne oczekiwania.

 

ŚCIEŻKA A:

Czy MOON-SHOT koniecznie mnie dotyczy? Jaki realny wpływ mają mega trendy na codzienną pracę controllera i finansisty?W ramach tej ścieżki porozmawiamy o wpływie megatrendów na strategiczną transformację roli finansisty i controllera w polskim biznesie.


Zobaczymy wystąpienia:


WYSTĄPIENIE 1

ŚLAD WĘGLOWY FIRMY. RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE ORGANIZACJI WOBEC KATASTROFY KLIMATYCZNEJ.
Konrad Klepacki -  ekspert i doradca biznesu

     
-
  Eco raportowanie to nowy obowiązek przedsiębiorstw. Czy je już znasz, rozumiesz?


WYSTĄPIENIE 2

Nieoczywiste sposoby finansowania innowacji

Agnieszka Hrynkiewicz – Sudnik -  Dyrektor Obszaru Podatków i Finansowania Innowacji w Ayming Polska

     

- „Stare” i nowe ulgi proinnowacyjne
- Jak finansować projekty innowacyjne? – Case Study

- Komplementarność pakietu ulg na badania i rozwój – Przykład

- Korzyści dla firmy dzięki skorzystaniu z ulg


WYSTĄPIENIE 3

PRZYWÓDZTWO W ŚWIECIE MASZYN
Iwona Skiba - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Obszaru Szkoleń Psychologii Biznesu, GRUPA ODITK