Siła Kongresu Controllerów to praktyczna wiedza i inspiracje, które można na nim otrzymać. 
I od Prelegentów, i od innych Uczestników. 

DZIEŃ I - 13 czerwca 2019

8:30 – 9:00

Rejestracja Uczestników i poranna kawa

9:00 – 9:15

Otwarcie i sesja networkingowa

9:15 – 9:45

 • Zmieniająca się struktura, rola i zakres uprawnień finansów w organizacjach
 • Transformacja kompetencji i sposobu myślenia w dobie automatyzacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji

Jakub Bejnarowicz

Associate Director, Europe

9:45 – 10:25

Podczas wystąpienia zostanie zaprezentowanych pięć przykładów pożądanych zmian w procesie konsolidacji zarządczej i statutowej. Wykaz obszarów wymagających usprawnień bazuje na wieloletnim doświadczeniu realizacji różnorodnych projektów dla grup kapitałowych, w szczególności wdrażania rozwiązania IBM Cognos Controller. Omówione przypadki uwzględniają dobre praktyki stosowane przez 1.000 światowych grup kapitałowych korzystających z oprogramowania IBM Cognos Controller, które zostały zaimplementowane w tym rozwiązaniu.
 

Adam Kucharski

Ekspert IT w obszarze systemów do konsolidacji finansowej, Kucharscy - Consulting & Advisory Group

Natalia Kucharska

Ekspert i doradca w zastosowaniu systemów IT do konsolidacji finansowej, Kucharscy - Consulting & Advisory Group

10:25 – 10:55

Wojciech Rosa

Dyrektor Finansowy ds. Konsolidacji i Raportowania - Polpharma

10:55 – 11:15

Przerwa na kawę i networking

11:15 – 11:45

Konrad Marchlewski

Wiceprezes zarządu ds. finansowych - Grupa Atlas

11:45 – 12:15

• Różne aspekty przygotowania danych finansowych dla: banku,  audytora, udziałowca, zarządu,  grup zakupowych
• Odpowiedzialność osób przygotowujących dane a struktura właścielska firmy
• Dylematy etyczne związane z przygotowaniem danych

Wojciech Tustanowski

Dyrektor Finansowy - Aluship Technology

12:15 – 12:55

Omawiając wdrożoną w POLOmarket grywalizację, prelegenci wyjaśnią:

• jak stawiając niskie cele osiągać wysokie wyniki,
• jak zGRAć zespoł wielopokoleniowy,
• jak za pomocą czynników pozapłacowych zatrzymać pracownika w firmie,
• jak i czy warto wejść w nieswoje buty,
• jak w przyjemny sposób zmieniać swoje przyzwyczajenia.
 

Robert Mrowiński

Dyrektor Działu Analiz i Controllingu - POLOmarket

Dawid Marciniak

Manager Działu Controllingu - POLOmarket

12:55 – 13:50

Lunch

13:50 – 14:20

 • Tylko 2% firm płaci minimalną stopę procentową składki wypadkowej.
 • Aż 65% firm nieprawidłowo rozlicza podatek od nieruchomości.
 • Dowiedz się, jak weryfikacja kosztów wpływa na zwiększenie wyniku finansowego firmy.
Wystąpienie w formule panelu dyskusyjnego i sesji Q&A. 

Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik

Dyrektor Obszaru Podatków i Innowacji - Ayming Poland

Piotr Radko

Dyrektor Obszaru Kosztów Pracy - Ayming Poland

Izabela Diana Jaszczołt

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów - Ayming Poland

14:20 – 14:50

Narzędzia pracy controllerów to nie tylko „tabele w Excelu”. To również dobrze zaplanowane spotkania. I odpowiednio postawione pytania. 

 

Bazując na kilkunastu latach współpracy z działami controllingu, Piotr Janczyk opowie, jak trafnie dobierać narzędzia do realizacji codziennych zadań controllingu. Pokaże jak ważne jest całościowe spojrzenie na pewne potrzeby. Wyjaśni dlaczego „wszechstronność” to w controllingu bardzo ważna cecha. 

 

Wystąpienie dostarczy odpowiedzi na pytanie:

Czym jest piękna rzeźba controllingu?
 

Piotr Janczyk

Prezes i założyciel - Bilander

14:50 – 15:15

Manipulowanie sprawozdaniami finansowymi przedsiębiorstw przy współudziale służb księgowych i controllingowych jest jednym z większych problemów ekonomicznych dzisiejszej gospodarki. Skutki takich działań mogą wpływać zarówno na sytuację finansową inwestora (zmiana wartości rynkowej akcji spółki, wielkość wypłaty dywidendy), jak i na wielkość odprowadzanego podatku dochodowego.

 

Wystąpienie dostarczy odpowiedzi na pytania:
•   W jaki sposób służby księgowe i controllingowe mogą wpływać na decyzje inwestorów?
•   Czy controllerzy finansowi mogą wpływać na manipulowanie sprawozdaniami finansowymi?
•   Jak bardzo asymetria informacji wpływa na rynek papierów wartościowych?
•   Czy wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski z kryzysu spółki giełdowej GetBack SA?
•   Jaka jest częstotliwość badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów w największych spółkach giełdowych?
•   Jaki jest wpływ biegłych rewidentów na kreatywną rachunkowość?

dr Wojciech Naruć

CFO - Matam Commodity AG (Szwajcaria)

15:15 – 15:45

Przerwa na kawę i networking

15:45 – 17:15

SESJE DYSKUSYJNE

Sesje dyskusyjne to spotkania w kameralnych grupach, podczas których uczestnicy rozmawiają o aktualnych wyzwaniach i kierunkach rozwoju controllingu. Celem tych sesji jest wymiana opinii i doświadczeń z innymi uczestnikami Kongresu. O przebieg dyskusji zadba moderator. 

 

Równocześnie odbędą się trzy sesje:

 1. Pułapki konsolidacji i sposoby na ich uniknięcie
  Moderator: Dariusz Czarnecki, GRUPA ODITK 
 2. Jak zbudować, doskonalić i nie stracić zaufania menadżerów? 
  Moderator: Michał Hałas, GRUPA ODITK 
 3. Controlling w projektach oraz w portfelach projektów zarządzanych zwinnie  
  Moderator: Przemysław Lisek, GRUPA ODITK 

17:15 – 20:00

COCTAIL PARTY

Kolejna okazja do networkingu! Pierwszy dzień Kongresu zwieńczy cocktail party. Spotkamy się w „Pubie Charlie”, który znajduje się na terenie Hotelu Haffner.
Atrakcją wieczoru będzie możliwość przeniesienia się do wirtualnej rzeczywistości. Korzystając ze stanowisk VR (virtual reality), będziemy mogli doświadczyć różnorakich rozgrywek w perspektywie 360°.  
 

DZIEŃ II - 14 czerwca 2019

9:00 – 11:00

WARSZTATY


Uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość udziału w jednym z trzech warsztatów (odbędą się równocześnie):

1. Mayday – stacja badawcza w niebezpieczeństwie!


Warsztat z wykorzystaniem gry symulacyjnej RAVEN13

Udział w tym warsztacie to intensywny trening umiejętności planowania, komunikacji i pracy zespołowej. Jest to również okazja do przekonania się, jak działają gry symulacyjne i w jaki sposób pomagają w rozwoju kompetencji.   

 

Wyobraź sobie stację badawczą zlokalizowaną na dnie oceanu. To nie tylko podwodne laboratorium, ale też dom dla naukowców, którzy korzystając z nowoczesnych technologii odkrywają tajemnice morskich głębin. Pewnego dnia ich pracę niespodziewanie przerywa silne trzęsienie ziemi. Spora część stacji zostaje zniszczona, a los przebywających na niej ludzi zależy od szybkości i skuteczności działania ratowników…


Podczas tego warsztatu uczestnicy wcielą się w role członków ekipy ratunkowej. Każda minuta ma znaczenie!  A każda źle podjęta decyzja obniża szanse powodzenia całej akcji.

Udział w tym warsztacie to:
 

 • Intensywny trening umiejętności planowania, komunikacji i pracy zespołowej,

a w szczególności: pracy ze strategią, oceny sytuacji, podejmowania decyzji, stawiania celów i posługiwania się informacją zwrotną.

 

 • Możliwość doświadczenia na sobie, jak działają gry symulacyjne

Gry symulacyjne i grywalizacje to nowoczesne formy działań rozwojowych, w których kształtowanie kompetencji idzie w parze z dobrą zabawą.

 

Rozgrywka toczy się jednocześnie na drukowanych planszach oraz w przestrzeni wirtualnej (trzeba mieć ze sobą smartphone). Uczestnicy będą na bieżąco trzymywać informacje o konsekwencjach podjętych działań.

 

Ten warsztat dostarczy każdemu uczestnikowi sporo emocji, niemało zabawy, a przede wszystkim wielu autorefleksji.  

 

Prowadzący: Paweł Ziemiański, trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem, GRUPA ODITK

2. Pokonaj bariery wzrostu

 Brak wolnych miejsc

Rozmowy, które rozwijają, motywują i wzmacniają członków zespołu

Większość organizacji i pracowników na jakimś etapie swojego rozwoju „utyka”: spowalnia, błądzi, traci zapał… Przekonaj się, że prowadząc 20-minutowe rozmowy w stylu coachingowym, możesz skutecznie pomagać pracownikom pokonywać przeszkody ograniczające ich rozwój i efektywność.

Utykamy z różnych powodów, ale pewne bariery pojawiają się dość powszechnie.

Dzięki udziałowi w tym warsztacie:
 

 • poznasz cztery najczęstsze przyczyny „utykania w rozwoju”,
 • dowiesz się jak diagnozować bariery rozwoju i efektywności,
 • przećwiczysz korzystanie z narzędzi do prowadzenia rozmów, które dla pracowników mogą okazać się przełomowe.


Podczas warsztatu omówimy i przetrenujemy schemat rozmowy, który skutecznie wesprze Ciebie w poprowadzeniu pełnej mocy rozmowy z podwładnym, który potrzebuje pomocy Lidera (w oparciu o narzędzie CO.M.P.ACT. z licencyjnego modelu N.E.W.S.™).

 

Prowadzący: Dorota Kabat, trener, coach i konsultant, GRUPA ODITK

3. Zarządzanie ryzykiem oszustw 


Przeciwdziałanie nadużyciom w organizacjach 

Temat oszustw w organizacjach jest istotny ze względu na jego skalę. Jak szacują biegli ACFE, straty poniesione w wyniku nadużyć zawodowych osiągają 6% dochodów, a przeszło 80% nadużyć jest popełnione wewnątrz organizacji. Dzięki temu warsztatowi dowiesz się, jak zapobiegać nadużyciom w organizacjach. 

Udział w warsztacie to doskonały sposób, aby uzyskać wiedzę na temat zagadnień związanych z zapobieganiem nadużyciom w organizacjach:

 • Skala problemu oszustw w organizacjach (na świecie oraz w Polsce);
 • Rodzaje nadużyć oraz oszustw;
 • Rola organów zarządzających i nadzorczych w zakresie zapobiegania oraz wykrywania oszustw oraz prowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 • Zakres odpowiedzialności prawnej organów zarządzających i nadzorczych w przypadku oszustw.

Prowadzący: Stanisław Ganczarski i Piotr Witek, REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

11:00 – 11:30

Przerwa na kawę i networking

11:30 – 11:45

PODSUMOWANIE SESJI DYSKUSYJNYCH

Nowy, ciekawy punkt w programie Kongresu Controllerów. Moderatorzy przedstawią kluczowe wnioski z dyskusji tematycznych
(z poprzedniego dnia Kongresu).  

11:45 – 12:25

Więcej informacji o wystąpieniu wkrótce

Jacek Kotarbiński

Ekspert marketingu, rozwoju innowacji i zarządzania sprzedażą

12:25 – 12:55

• Mamy CRM i co dalej, czyli jak monitorować efektywność procesów sprzedażowych.
• Od czego wyszliśmy i dlaczego było to nieefektywne?
• Co nam dała wizualna analityka?
• Dlaczego warto wymieniać dane z naszymi partnerami biznesowymi, jakie korzyści to daje obu stronom -  czyli co nam daje Tableau Server?
• Jakie nowe możliwości benchmarkingu pojawiają się dzięki integracji CRM z nowoczesną technologią Business Intelligence?
• Co jeszcze możemy uzyskać monitorując efektywność procesu sprzedaży w dobie RODO?

Witold Kilijański

Prezes Zarządu - NewDataLabs

Michał Zygmanowski

Marketing Director - SEAT

12:55 – 13:35

Marka osobista to TY. To wszystko kim jesteś i z czym się kojarzysz. Każdy ma markę, bo o każdym z nas można coś powiedzieć. „Marka osobista to to, co ludzie mówią o Tobie, kiedy nie ma Cię w pokoju”. Czy wiemy, co mówią? Świadoma, mocna marka osobista to nie przypadkowe, połowiczne, czy często nieprawdziwe przekonanie innych o nas samych. To połączenie wiedzy i umiejętności, z których wyłania się obraz eksperta – osoby, z którą inni chcą pracować, bo wiedzą czego mogą się po nas spodziewać i wiedzą z czym mogą się do nas zwrócić. Ale czy coś jeszcze jest tu ważne? 

 

Podczas wystąpienia dowiecie się Państwo:
•   Czym jest personal branding?
•   Jakie ma składowe?
•   Na które składowe warto zwrócić uwagę pracując w zawodzie controllera?

 

Co zrobić, aby świadomie zbudować swoją marką?

 

Otrzymacie Państwo:
•   Praktyczne wskazówki, które warto uwzględnić budując swoją markę,
•   Listę zakazanych zachowań w budowaniu marki osobistej. 

Dorota Kabat

Trener, Coach - GRUPA ODITK

13:35 – 14:30

Lunch

14:30 – 15:00

„Wartość informacji i wiedzy nie wynika z faktu jej posiadania, lecz wykorzystania” – kierując się tą dewizą, Anna Bajus omówi, na przykładzie struktury organizacyjnej zakładów górniczych KGHM Polska Miedź, znaczenie informacji i wiedzy, hierarchię wiedzy oraz cykl zarządzania wiedzą. Nie da się zarządzać informacją i wiedzą bez jej wcześniejszego pomiaru, krytycznej analizy oraz zdefiniowania obecnych i przyszłych wymagań. Punktem wyjścia będzie osadzenie modelu funkcjonowania kopalń na kapitale intelektualnym, czyli wiedzy użytecznej wg trzech kategorii Thomasa Stewarta:

•   wiedza w umysłach pracowników, np. umiejętności i doświadczenie,
•   wiedza zapisana w dokumentach, np. w systemach informatycznych,
•   wiedza, która może być chroniona przez patenty, prawa własności.

Anna Bajus

Główny Specjalista Wydziału Budżetowania - KGHM Polska Miedź

15:00 – 15:30

 

•   Radykalna redukcja czasu zużywanego na gromadzenie i uzgadnianie informacji
•   Wyzwolenie z „szuflowania” liczb
•   Rekonstrukcja modelu współpracy menadżer-controller
•   Kreowanie nowych modeli analitycznych i prezentacji informacji zarządczej
•   Przeniesienie punktu ciężkości z planowania operacyjnego i dyspozycyjnego na planowanie strategiczne
•   Rozwój controllera jako partnera biznesu
•   Turkusowy controlling

dr Stefan Olech

Dyrektor merytoryczny Kongresu Controllerów, GRUPA ODITK

15:30 – 15:45

Podsumowanie i zamknięcie Kongresu 

Partnerzy

Patronat medialny